Nghị định 103/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 103/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản Số hiệu: 103/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/09/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt
 • Điều 3. Quy định về mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân, tổ chức
 • Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • MỤC 1. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
 • Điều 5. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản
 • Điều 6. Vi phạm quy định về bảo vệ các loài thủy sản
 • Điều 7. Vi phạm quy định về quản lý các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
 • Điều 8. Vi phạm các hoạt động bị nghiêm cấm tại các phân khu chức năng trong khu bảo tồn biển
 • MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN
 • Điều 9. Vi phạm quy định về ghi, nhật ký khai thác thủy sản
 • Điều 10. Vi phạm quy định về giấy phép khai thác thủy sản
 • Điều 11. Vi phạm quy định về đánh dấu nhận biết tàu cá
 • Điều 12. Vi phạm quy định về đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc ...
 • Điều 13. Vi phạm quy định về quản lý khai thác của tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam
 • Điều 14. Vi phạm quy định về sử dụng ngư cụ, thiết bị, phương pháp khai thác thủy sản
 • Điều 15. Vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản
 • Điều 16. Vi phạm các quy định về sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản
 • Điều 17. Vi phạm các quy định về sử dụng chất độc, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản
 • MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀU CÁ, THUYỀN VIÊN TÀU CÁ
 • Điều 18. Vi phạm quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá
 • Điều 19. Vi phạm các quy định quản lý trang thiết bị cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị ...
 • Điều 20. Vi phạm quy định về sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
 • Điều 21. Vi phạm quy định về đăng ký tàu cá
 • Điều 22. Vi phạm quy định về nhập khẩu tàu cá (không áp dụng đối với trường hợp tàu cá do Chính phủ, ...
 • Điều 23. Vi phạm quy định về quản lý thuyền viên tàu cá
 • MỤC 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 • Điều 24. Vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản
 • Điều 25. Vi phạm các quy định về nuôi thủy sản bằng lồng, bè
 • Điều 26. Vi phạm các quy định về sử dụng mặt nước biển được giao để nuôi trồng thủy sản
 • Điều 27. Vi phạm các quy định về sử dụng mặt nước biển được thuê để nuôi trồng thủy sản
 • MỤC 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THU GOM, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN THỦY SẢN
 • Điều 28. Vi phạm quy định về thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản
 • Điều 29. Vi phạm quy định về cơ sở chế biến thủy sản
 • MỤC 6. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH NGHỀ DỊCH VỤ THỦY SẢN
 • Điều 30. Vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh trang thiết bị cứu sinh phục vụ hoạt động thủy ...
 • Điều 31. Vi phạm các quy định hoạt động cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá
 • Điều 32. Vi phạm các quy định về cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá
 • Điều 33. Vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản
 • MỤC 7. CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỦY SẢN
 • Điều 34. Xử phạt hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản
 • Chương 3. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 35. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thủy sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 36. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thủy sản của cơ quan Thanh tra chuyên ngành thủy sản
 • Điều 37. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư
 • Điều 38. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển
 • Điều 39. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 40. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân
 • Điều 41. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan khác
 • Điều 42. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 43. Thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 44. Hiệu lực thi hành
 • Điều 45. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 46. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

Ngày 12/09/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. 

Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản gồm: Vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khai thác thủy sản; quản lý tàu cá và thuyền viên tàu cá; nuôi trồng thủy sản, sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản; thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản; ngành nghề dịch vụ thủy sản; cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản.

Mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định 103/2013/NĐ-CP là mức phạt đối với cá nhân.Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động thủy sản áp dụng đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động thủy sản áp dụng đối với tổ chức là 200.000.000 đồng. Mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Bên cạnh hình phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền, các hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định 103/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 103/2013/NĐ-CP để xử lý: