Quyết định 429/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 429/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 429/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành Số hiệu: 429/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc Ngày ban hành: 08/02/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 429/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM ...
  • Điều 1. Giao nhiệm vụ và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 như các phụ lục đính kèm.
  • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà ...
  • PHỤ LỤC 01 NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 SỞ Y TẾ
  • PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 SỞ Y TẾ
  • PHỤ LỤC 03 KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 429/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 429/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 429/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 429/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 429/QĐ-UBND

Đang cập nhật