Quyết định 1512/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1512/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xã Huổi Một huyện Sông Mã đến năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành Số hiệu: 1512/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa Ngày ban hành: 19/07/2013 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xã Huổi Một huyện Sông Mã đến năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN ...
  • Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xã Huổi ...
  • I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUY HOẠCH.
  • II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH XÃ HUỔI MỘT HUYỆN SÔNG ...
  • III. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
  • IV. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thành viên Ban Chỉ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1512/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1512/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1512/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1512/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1512/QĐ-UBND

Đang cập nhật