Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2013 về kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông bầu Số hiệu: 05/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Điểu K'ré Ngày ban hành: 19/07/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 05/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Đang cập nhật