Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 01/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do địa phương quản lý kèm theo Quyết định 05/2008/QĐ-UBND do tỉnh Thái Bình ban hành Số hiệu: 01/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh Ngày ban hành: 16/01/2013 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật