Văn bản khác 07/ĐA-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 07/ĐA-UBND

Tiêu đề: Đề án 07/ĐA-UBND năm 2013 quy định về cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị (giai đoạn 2013 ÷ 2016) do tỉnh Ninh Bình ban hành Số hiệu: 07/ĐA-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Điến Ngày ban hành: 05/07/2013 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Đề án 07/ĐA-UBND năm 2013 quy định về cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị (giai đoạn 2013 ÷ 2016) do tỉnh Ninh Bình ban hành

 • ĐỀ ÁN QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ÁP DỤNG CHO THỊ XÃ TAM ĐIỆP THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ...
 • Phần mở đầu. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 • I. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án
 • II. Các căn cứ xây dựng Đề án.
 • Phần thứ nhất. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ XÃ TAM ĐIỆP
 • I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên, dân số và lao động
 • 1. Đặc điểm tự nhiên
 • 2. Tài nguyên
 • 3. Dân số, lao động và dân tộc
 • II. Thực trạng về kinh tế - xã hội và nguồn lực của thị xã
 • III. Đánh giá chung
 • Phần thứ hai. MỤC TIÊU, PHẠM VI, NỘI DUNG ĐỀ ÁN VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2013 ...
 • I. Mục tiêu, phạm vi
 • 1. Mục tiêu
 • 2. Phạm vi đề án:
 • II. Xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh phí thực hiện cơ chế đặc thù cho các công trình
 • 1. Xây dựng cơ sở hạ tầng:
 • 2. Nội dung cơ chế chính sách đặc thù
 • 3. Kinh phí:
 • Phần thứ ba. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 • I. Một số giải pháp cụ thể
 • 1. Về chính sách
 • 2. Huy động các nguồn lực đạt tiêu chí đô thị:
 • 3. Giải pháp quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị:
 • 4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
 • 5. Về tuyên truyền, vận động:
 • II. Hiệu quả của đề án:
 • III. Tổ chức thực hiện:
 • Phần thứ tư. KẾT LUẬN
 • DANH MỤC
 • CÁC CÔNG TRÌNH CẤP THIẾT
 • BIỂU CHI TIẾT DỰ KIẾN PHÂN NGUỒN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUA CÁC NĂM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 07/ĐA-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 07/ĐA-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 07/ĐA-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 07/ĐA-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 07/ĐA-UBND

Đang cập nhật