Thông tư 13/2013/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2013/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 13/2013/TT-BTP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 13/2013/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 13/09/2013 Lĩnh vực: Thi hành án, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 13/2013/TT-BTP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC CỤC THI HÀNH ÁN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Tiêu chuẩn chung
 • Chương II TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH
 • Điều 3. Chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
 • Điều 4. Chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự
 • Điều 5. Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành ...
 • Điều 6. Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành ...
 • Điều 7. Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự
 • Điều 8. Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Cục Thi hành án dân sự
 • Điều 9. Chức danh Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Áp dụng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các cấp
 • Điều 11. Trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
 • Điều 12. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp
 • Điều 13. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2013/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 13/2013/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 13/2013/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 13/2013/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13/2013/TT-BTP

Đang cập nhật