Quyết định 1065/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1065/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020 Số hiệu: 1065/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh Ngày ban hành: 03/06/2013 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN VẬN ĐỘNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ Phi Chính ...
 • Điều 2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình xúc tiến vận ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, ...
 • CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN VẬN ĐỘNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
 • I. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
 • II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
 • III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • IV. GIẢI PHÁP
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • VI. KINH PHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1065/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1065/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1065/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1065/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1065/QĐ-UBND

Đang cập nhật