Thông báo 348/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 348/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 348/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái do Văn phòng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 348/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quang Thắng Ngày ban hành: 18/09/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông báo 348/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái do Văn phòng Chính Phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC TẠI BUỔI LÀM VIỆC CỦA ...
  • I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  • II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
  • III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

Văn phòng Chính Phủ ban hành Thông báo 348/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh đặt ra từ nay đến hết năm 2013 và các năm tiếp theo. Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, lưu ý Tỉnh một số việc:

1. Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; phân tích làm rõ các tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục; cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh cần năng động, sáng tạo và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện...; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, điều kiện về khí hậu để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của các sản phẩm hàng hóa. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp làm tiền đề xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; phát huy lợi thế về đất đai, lao động, xây dựng và nhân rộng mô hình để tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với viêc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp; giảm dần hình thức sản xuất tự túc, tự cấp sang phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại và sản xuất hàng hóa gắn với xuất khẩu; có chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi; làm tốt công tác định canh, định cư và bố trí sắp xếp lại dân cư, gắn bố trí ổn định dân cư với thực hiện Chương trình nông thôn mới.

 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 348/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 348/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 348/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 348/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 348/TB-VPCP

Đang cập nhật