Quyết định 1445/2002/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1445/2002/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1445/2002/QĐ-UBND sửa đổi địa bàn ưu đãi và Danh mục 1 - Phụ lục kèm theo Quyết định 522/2002/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành Số hiệu: 1445/2002/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Kim Yên Ngày ban hành: 12/06/2002 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1445/2002/QĐ-UBND sửa đổi địa bàn ưu đãi và Danh mục 1 - Phụ lục kèm theo Quyết định 522/2002/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI VÀ DANH MỤC 1 - PHỤ LỤC (DANH MỤC LĨNH VỰC, NGÀNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung địa bàn ưu đãi và Danh mục 1 - Phụ lục (Danh mục lĩnh vực, ngành, nghề).
  • Điều 2. Quy định đối với các dự án ưu đãi đầu tư như sau:
  • Điều 3. Trong từng thời kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc sửa đổi, bổ sung cụ thể ngành, nghề và ...
  • Điều 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc thực ...
  • Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên ...
  • PHỤ LỤC Ban hành kèm theo Quyết định số 1445 /2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 2002 của UBND tỉnh An Giang ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1445/2002/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1445/2002/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1445/2002/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1445/2002/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1445/2002/QĐ-UBND

Đang cập nhật