Quyết định 4931/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4931/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4931/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015 Số hiệu: 4931/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Mạnh Hà Ngày ban hành: 11/09/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 4931/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Nay phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015 (theo ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
 • ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHƯỚC VĨNH AN, HUYỆN CỦ CHI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
 • Phần 1. THỰC TRẠNG NÔNG THÔN XÃ PHƯỚC VĨNH AN - HUYỆN CỦ CHI
 • I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - DÂN SỐ LAO ĐỘNG
 • 1. Đặc điểm tự nhiên
 • 2. Dân số
 • II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
 • 1. Quy hoạch
 • 2. Hạ tầng kinh tế - xã hội
 • 3. Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất
 • 4. Văn hóa, xã hội và môi trường
 • 5. Hệ thống chính trị và tình hình an ninh trật tự - xã hội
 • Phần 2. NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHƯỚC VĨNH AN - HUYỆN CỦ CHI ĐẾN NĂM 2015
 • I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2015
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • 1. Công tác quy hoạch
 • 2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
 • 3. Phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức
 • 4. Giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường
 • 5. Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội
 • III. DỰ KIẾN KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 • A. Tổng kinh phí đầu tư, hỗ trợ để thực hiện Đề án nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, dự kiến ...
 • B. Nguồn vốn:
 • Phần 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Thời gian thực hiện đề án: từ nay đến hết năm 2015.
 • 2. Quy mô và khối lượng thực hiện: theo các biểu đính kèm.
 • 3. Phương châm và nguyên tắc đầu tư, hỗ trợ
 • 4. Phân công thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4931/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4931/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4931/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4931/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4931/QĐ-UBND

Đang cập nhật