Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định 41/2012/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành Số hiệu: 20/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường Ngày ban hành: 17/09/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật