Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Số hiệu: 109/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/09/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ,
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng
 • Điều 4. Thời hiệu xử phạt
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC QUẢN ...
 • Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá
 • Điều 6. Hành vi vi phạm chính sách trợ giá, trợ cước
 • Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về hiệp thương giá
 • Điều 8. Hành vi không chấp hành đúng giá do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định
 • Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về giá trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định của Chính ...
 • Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 13. Hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý
 • Điều 14. Hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan ...
 • Điều 16. Hành vi gian lận về giá
 • Điều 17. Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện ...
 • Điều 18. Hành vi vi phạm quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 19. Hành vi vi phạm quy định đối với thẩm định viên về giá
 • Điều 20. Hành vi vi phạm quy định đối với người có tài sản thẩm định giá và người sử dụng kết quả thẩm ...
 • Điều 21. Hành vi vi phạm đối với tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
 • Chương 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC QUẢN ...
 • Điều 22. Hành vi vi phạm quy định đăng ký, kê khai phí, lệ phí
 • Điều 23. Hành vi vi phạm quy định công khai chế độ thu phí, lệ phí
 • Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí
 • Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về mức phí, lệ phí
 • Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về miễn, giảm phí, lệ phí
 • Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước đối với ...
 • Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về in chứng từ thu phí, lệ phí
 • Điều 29. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí
 • Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí
 • Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về quản lý chứng từ thu phí, lệ phí
 • Điều 32. Hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí
 • Chương 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC QUẢN ...
 • Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử
 • Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn
 • Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in
 • Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn
 • Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn
 • Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua
 • Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan ...
 • Chương 5. THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 41. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 42. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá
 • Điều 43. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí
 • Điều 44. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Điều 46. Tổ chức thực hiện

Ngày 24/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Theo đó, hình thức xử phạt chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn bao gồm: Phạt cảnh cáo và phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá là 150.000.000 đồng; trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí, hóa đơn là 50.000.000 đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài các mức phạt nêu trên, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung khác như: Tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Tước Thẻ thẩm định viên về giá; đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; đình chỉ hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá; đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử; đình chỉ in hóa đơn.

Bên cạnh đó, Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm; trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí là 02 năm. Đồng thời đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế.

Nghị định 109/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 109/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật