Thông tư 56/2006/TT-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 56/2006/TT-BNN

Tiêu đề: Thông tư 56/2006/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 56/2006/TT-BNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Ngọc Thuật Ngày ban hành: 17/07/2006 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 56/2006/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ...
  • I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
  • II. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP
  • 1. Điều chỉnh chi phí nhân công:
  • 2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:
  • 3. Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng:
  • III. ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ KHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • V. HIỆU LỰC THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 56/2006/TT-BNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 56/2006/TT-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 56/2006/TT-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 56/2006/TT-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 56/2006/TT-BNN

Đang cập nhật