Nghị định 114/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 114/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 114/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dich thực vật Số hiệu: 114/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 03/10/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 114/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dich thực vật

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 5. Quy định về mức phạt tiền
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ...
 • Điều 6. Vi phạm về quản lý, sử dụng và bảo tồn nguồn gen cây trồng trong các khu bảo tồn
 • Điều 7. Vi phạm về thu thập, bảo tồn nguồn gen cây trồng quý hiếm nằm trong Danh mục nguồn gen cây trồng ...
 • Điều 8. Vi phạm về xuất khẩu nguồn gen, giống cây trồng quý hiếm
 • Điều 9. Vi phạm về khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng (khảo nghiệm cư); khảo nghiệm tính khác ...
 • Điều 10. Vi phạm về sử dụng giống cây trồng mới đang trong quá trình khảo nghiệm, sản xuất thử
 • Điều 11. Vi phạm về quản lý cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
 • Điều 12. Vi phạm về quyền của chủ Bằng bảo hộ
 • Điều 13. Vi phạm về nghĩa vụ của chủ Bằng bảo hộ, tác giả giống cây trồng
 • Điều 14. Vi phạm về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính
 • Điều 15. Vi phạm về sản xuất giống cây trồng
 • Điều 16. Vi phạm về kinh doanh giống cây trồng
 • Điều 17. Vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, nguồn gen cây trồng không thuộc nguồn gen cây ...
 • Điều 18. Vi phạm quy định quản lý giấy phép, chứng chỉ hành nghề về giống cây trồng
 • Chương 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ...
 • Điều 19. Vi phạm quy định về phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật
 • Điều 20. Vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh
 • Điều 21. Vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật nội địa
 • Điều 22. Vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật giống cây trồng và sinh vật có ích nhập nội
 • Điều 23. Vi phạm quy định về xông hơi khử trùng
 • Điều 24. Vi phạm quy định về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 25. Vi phạm quy định về buôn bán thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 26. Vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 27. Vi phạm quy định về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 28. Vi phạm quy định về nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 29. Vi phạm quy định về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 30. Vi phạm quy định về nhãn thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 31. Vi phạm quy định quản lý giấy phép, chứng chỉ hành nghề về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • Chương 4. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 32. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giổng cây trồng
 • Điều 34. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm ...
 • Điều 35. Thẩm quyền xử phạt của công an nhân dân, hải quan, quản lý thị trường và thanh tra chuyên ngành ...
 • Điều 36. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 39. Trách nhiệm thi hành

Ngày 03/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Nghị định 114/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Trong đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, tổ chức, cá nhân phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Bên cạnh đó, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Thậm chí trong những trường hợp cần thiết, hành vi vi phạm còn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hạt giống cây trồng sản xuất không theo đúng quy trình đối với từng cấp giống đã quy định;
Buộc tái chế đối với những thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật có hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở lên so với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đồng thời Nghị định 114/2013/NĐ-CP quy định Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật là một năm; Đối với các hành vi vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thực vật, sản phẩm thực vật thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là hai năm.

Nghị định 114/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 114/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 114/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 114/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 114/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật