Nghị định 116/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 116/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền Số hiệu: 116/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 04/10/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
 • MỤC 1. NHẬN BIẾT, BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
 • Điều 3. Nhận biết khách hàng
 • Điều 4. Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng
 • Điều 5. Chủ sở hữu hưởng lợi
 • Điều 6. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
 • Điều 7. Quan hệ ngân hàng đại lý
 • Điều 8. Giao dịch liên quan tới công nghệ mới
 • Điều 9. Giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp
 • Điều 10. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu
 • Điều 11. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền
 • Điều 12. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
 • Điều 13. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
 • Điều 14. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
 • Điều 15. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển ...
 • Điều 16. Thời hạn báo cáo
 • Điều 17. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin
 • Điều 18. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
 • MỤC 2. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
 • Điều 19. Thu thập, xử lý thông tin
 • Điều 20. Chuyển giao thông tin
 • Điều 21. Trao đổi thông tin
 • MỤC 3. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI
 • Điều 22. Trì hoãn giao dịch
 • Điều 23. Phong tỏa tài khoản
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
 • Điều 24. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ, ngành khác
 • Chương 5. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
 • Điều 27. Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền
 • Điều 28. Hợp tác quốc tế trong việc xác định và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền
 • Điều 29. Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Trách nhiệm thi hành

Ngày 04/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, thu thập xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền và hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền.

Nhằm phòng, chống rửa tiền, Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản thẻ và các loại tài khoản khá; khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp.

Khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn. Giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn là giao dịch của khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng giá trị từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên trong một ngày; thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo; nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền. 

Nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.

Giao dịch bị nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có bao gồm: Giao dịch được yêu cầu thực hiện bởi bị can, bị cáo hoặc người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và tài sản trong giao dịch là tài sản hoặc có nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cá nhân đó hoặc của cá nhân, tổ chức liên quan tới cá nhân đó, trong hoặc sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội phải được báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các dấu hiệu đáng ngờ khác.

Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 116/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 116/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 116/2013/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 116/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật