Quyết định 61/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 61/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 61/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Số hiệu: 61/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Minh Phúc Ngày ban hành: 30/09/2013 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 61/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích, ưu đãi trong lĩnh vực đất đai đối với cơ sở thực ...
 • Chương II CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ...
 • Điều 3. Chính sách ưu đãi trong lĩnh vực đất đai đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa
 • Điều 4. Quyền của cơ sở thực hiện xã hội hóa
 • Điều 5. Nghĩa vụ của cơ sở thực hiện xã hội hóa
 • Điều 6. Thời hạn giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Xử lý các vấn đề phát sinh khi ban hành Quy định này
 • Điều 8. Trách nhiệm thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 61/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 61/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 61/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 61/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 61/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật