Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL

Tiêu đề: Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 2321/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 08/10/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi ...
  • Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định do đơn vị chủ trì soạn thảo đảm bảo, thực hiện theo Thông tư liên ...
  • Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ...
  • I Công tác xây dựng Nghị định
  • II Trình các cơ quan có thẩm quyền
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật