Nghị định 119/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 119/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi Số hiệu: 119/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 09/10/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÚ Y, GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, tổ chức
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC THÚ ...
 • MỤC 1. VI PHẠM VỀ PHÒNG BỆNH, CHỮA BỆNH, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT
 • Điều 5. Vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn
 • Điều 6. Vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn
 • Điều 7. Vi phạm về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật thủy sản
 • MỤC 2. VI PHẠM VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y
 • Điều 8. Vi phạm về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 9. Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong nước
 • Điều 10. Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước
 • Điều 11. Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái ...
 • Điều 12. Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 13. Vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật trên cạn để kinh doanh
 • Điều 14. Vi phạm vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 15. Vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y
 • MỤC 3. VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y; CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y; HÀNH ...
 • Điều 16. Vi phạm về sản xuất, gia công, san chia thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất ...
 • Điều 17. Vi phạm về kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật ...
 • Điều 18. Vi phạm về nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật ...
 • Điều 19. Vi phạm về giấy phép, giấy chứng nhận, phiếu kiểm nghiệm trong lĩnh vực thú y; sản phẩm xử lý ...
 • Điều 20. Vi phạm về hành nghề thú y
 • Chương 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC GIỐNG ...
 • Điều 21. Vi phạm về quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi trong khu bảo tồn
 • Điều 22. Vi phạm về khai thác và bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm
 • Điều 23. Vi phạm về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm
 • Điều 24. Vi phạm về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi mới
 • Điều 25. Vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi
 • Điều 26. Vi phạm về sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng
 • Điều 27. Vi phạm về nhập khẩu giống vật nuôi
 • Điều 28. Vi phạm về chất lượng giống vật nuôi trong kinh doanh
 • Điều 29. Vi phạm khác trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
 • Điều 30. Vi phạm về giấy chứng nhận, văn bản cho phép, giấy phép về giống vật nuôi
 • Điều 31. Vi phạm quy định về an toàn sinh học trong chăn nuôi
 • Chương 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC THỨC ...
 • Điều 32. Vi phạm về điều kiện sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi
 • Điều 33. Vi phạm về sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi
 • Điều 34. Vi phạm về điều kiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi
 • Điều 35. Vi phạm về kinh doanh thức ăn chăn nuôi
 • Điều 36. Vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và sản xuất, gia công, kinh doanh thức ăn chăn nuôi
 • Điều 37. Vi phạm về nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
 • Điều 38. Vi phạm về khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi
 • Chương 5. THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 39. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 40. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Điều 41. Thẩm quyền của thanh tra
 • Điều 42. Thẩm quyền của Công an nhân dân
 • Điều 43. Thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan khác
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 44. Hiệu lực thi hành
 • Điều 45. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 46. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản).

Những hành vi bị xử phạt theo Nghị định 119/2013 bao gồm: vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật; vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; vi phạm về quản lý thuốc thú y; chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hành nghề thú y; giống vật nuôi ;thức ăn chăn nuôi.

Theo Nghị định 119/2013/NĐ-CP khi kinh doanh thịt, sản phẩm từ gia súc, gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y sẽ bị phạt tiền đến 70% giá trị sản phẩm vi phạm.

Trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt quy chuẩn vệ sinh thú y sẽ bị phạt đến 90% giá trị sản phẩm.

Mức phạt cao nhất đối với các hành vi trên là 50 triệu.

Ngoài ra, các sản phẩm không đạt quy chuẩn vệ sinh thú y sẽ bị buộc chuyển đổi mục đích sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Nghị định 119/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2013. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi xảy ra trước khi Nghị định này đã có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 119/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 119/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 119/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật