Công văn 4000/BHXH-CSXH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 4000/BHXH-CSXH

Tiêu đề: Công văn 4000/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 4000/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương Ngày ban hành: 10/10/2013 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Công văn 4000/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • Số: 4000/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg
  • 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  • 2. Về chế độ, chính sách BHXH do quỹ BHXH đảm bảo
  • 3. Về thủ tục, hồ sơ làm căn cứ tính thời gian công tác hưởng BHXH, truy nộp BHXH, cấp và ghi sổ BHXH
  • 4. Tổ chức thực hiện
  • Mẫu số 01 - CBXTPHCM DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ THUỘC ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1674/QĐ-TTG
  • Mẫu số 02-CBXTPHCM GIẤY XÁC NHẬN VỀ THỜI GIAN GIỮ CHỨC DANH CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ TRONG THỜI GIAN THỰC ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 4000/BHXH-CSXH để xử lý:

Tin tức về Công văn 4000/BHXH-CSXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 4000/BHXH-CSXH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 4000/BHXH-CSXH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 4000/BHXH-CSXH

Đang cập nhật