Nghị định 121/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 121/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở Số hiệu: 121/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/10/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KI
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 3. Mức phạt tiền
 • Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 5. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG ...
 • MỤC 1. ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ
 • Điều 6. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng
 • Điều 7. Vi phạm quy định về lưu trữ, điều chỉnh quy hoạch xây dựng
 • Điều 8. Vi phạm quy định về lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 9. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình
 • Điều 10. Vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 11. Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị
 • Điều 12. Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình
 • Điều 13. Vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng
 • Điều 14. Vi phạm quy định về giải phóng mặt bằng xây dựng công trình
 • Điều 15. Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình
 • Điều 16. Vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 17. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
 • Điều 18. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình xây ...
 • Điều 19. Vi phạm quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
 • Điều 20. Vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn quản lý dự ...
 • MỤC 2. ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
 • Điều 21. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dự
 • Điều 22. Vi phạm nội dung hồ sơ dự thầu
 • Điều 23. Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quố
 • Điều 24. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng
 • Điều 25. Vi phạm quy định về công tác lập quy hoạch xây dựng
 • Điều 26. Vi phạm quy định về lập thiết kế, dự toán xây dựng công trình
 • Điều 27. Vi phạm quy định về thi công xây dựng
 • Điều 28. Vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình
 • Điều 29. Vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 30. Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình
 • Điều 31. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình xây dựng
 • Điều 32. Vi phạm của nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam
 • MỤC 3. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
 • Điều 33. Vi phạm quy định về ngừng cung cấp điện, cung cấp nước đối với công trình vi phạm trật tự xây ...
 • Điều 34. Vi phạm quy định về thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động xây dựng
 • Chương 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ...
 • Điều 35. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản
 • Điều 36. Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động sàn giao dịch bất động sản
 • Điều 37. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản
 • Điều 38. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản
 • Chương 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 39. Vi phạm quy định về chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
 • Điều 40. Vi phạm quy định về kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Chương 5. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG QUẢN LÝ ...
 • MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC
 • Điều 41. Vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm
 • Điều 42. Vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn nguồn nước mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt
 • Điều 43. Vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống nước thô và đường ống truyền tải nước ...
 • Điều 44. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn các công trình kỹ thuật thuộc hệ thống cấp nước
 • Điều 45. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước
 • Điều 46. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước
 • MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG
 • Điều 47. Vi phạm quy định về thu gom, vận chuyển, đổ rác thải, phế thải xây dựng và xử lý chất thải rắn ...
 • MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHIẾU SÁNG VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ
 • Điều 48. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng
 • Điều 49. Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa
 • MỤC 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG
 • Điều 50. Vi phạm quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
 • MỤC 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ SỬ DỤNG CHUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
 • Điều 51. Vi phạm quy định về sử dụng công trình ngầm đô thị
 • Điều 52. Vi phạm quy định về quản lý, vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 53. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật
 • Chương 6. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG QUẢN LÝ ...
 • Điều 54. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở
 • Điều 55. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà ở
 • Điều 56. Vi phạm quy định về giao dịch nhà ở
 • Điều 57. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà công sở
 • Chương 7. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 58. Vi phạm quy định về hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng
 • Chương 8. THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 59. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 60. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 61. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng
 • Điều 62. Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành
 • Điều 63. Thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Sở Xây dựng
 • Điều 64. Thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng
 • Điều 65. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 • Điều 66. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường
 • Điều 67. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 68. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 69. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 70. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 71. Hiệu lực thi hành
 • Điều 72. Trách nhiệm thi hành

Ngày 10/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Một trong những điểm mới của Nghị định 121 là chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp sẽ bị xử phạt nặng hơn trước với các mức: Phạt 10 đến 20 triệu đồng đối với nhà ở riêng lẻ đô thị, tăng gấp đôi so với trước đây (5 đến 10 triệu đồng). Phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ năm trăm nghìn đến 1 triệu đồng đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, giảm so với trước đây (1 đến 2 triệu đồng). Đặc biệt với trường hợp tái phạm đối với các hành vi trên (sau khi đã có biên bản VPHC), chủ đầu tư sẽ bị phạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng  và bị tước quyền sử dụng giấy phép XD (nếu có).

Nghị định 121 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); quản lý phát triển nhà và công sở.

Nghị định 121 được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định ở trên xảy ra trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Hoặc áp dụng với các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này. Và đồng thời Nghị định 121 không áp dụng cho cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, viên chức thuộc trường hợp quy định tại Điều 1 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 121 quy định rõ mức phạt đối với chủ đầu tư và nhà thầu cùng với những đối tượng khác. Quy định về các công trình xây dựng, các dự án, các dịch vụ cung cấp điện, nước...

Nghị định 121 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quy định về cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn thông thường, chiếu sáng và cây xanh đô thị, vi phạm về quản lý nghĩa trang, công trình ngầm và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Bên cạnh đó Nghị định 121 còn quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong quản lý phát triển nhà và công sở; kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 121/2013/NĐ-CP để xử lý: