Quyết định 5194/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5194/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 5194/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015 Số hiệu: 5194/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Mạnh Hà Ngày ban hành: 23/09/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 5194/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN QUÝ TÂY, HUYỆN BÌNH CHÁNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
 • Điều 1. Nay phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015 (theo ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
 • ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN QUÝ TÂY, HUYỆN BÌNH CHÁNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
 • Phần 1. THỰC TRẠNG NÔNG THÔN XÃ TÂN QUÝ TÂY - HUYỆN BÌNH CHÁNH
 • I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - DÂN SỐ LAO ĐỘNG
 • 1. Đặc điểm tự nhiên
 • 2. Dân số
 • II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
 • 1. Quy hoạch
 • 2. Hạ tầng kinh tế - xã hội
 • 3. Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất
 • 4. Văn hóa, xã hội và môi trường
 • 5. Hệ thống chính trị và tình hình an ninh trật tự - xã hội
 • Phần 2. NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN QUÝ TÂY - HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẾN NĂM 2015
 • I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2015
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • 1. Quy hoạch
 • 2. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn
 • 3. Phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức
 • 4. Giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường
 • 5. Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội
 • III. DỰ KIẾN KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 • 1. Tổng kinh phí đầu tư, hỗ trợ để thực hiện Đề án nông thôn mới xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, dự ...
 • 2. Nguồn vốn
 • Phần 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5194/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5194/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5194/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5194/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5194/QĐ-UBND

Đang cập nhật