Thông tư 138/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 138/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 138/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 09/10/2013 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2013/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Lĩnh vực giám định tư pháp
 • Điều 4. Nguyên tắc lựa chọn, phân công người, tổ chức thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tài ...
 • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Điều kiện về cơ sở vật chất của Văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
 • Điều 6. Điều kiện đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính
 • Điều 7. Lập, công bố Danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, giám định viên tư pháp, người ...
 • Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp, tổ chức được trưng cầu giám định tư pháp khi thực ...
 • Điều 9. Tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp
 • Điều 10. Tiếp nhận đối tượng giám định và tài liệu, đồ vật có liên quan
 • Điều 11. Áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
 • Điều 12. Thực hiện giám định
 • Điều 13. Kết luận giám định
 • Điều 14. Lập hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
 • Điều 15. Lưu hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
 • III. HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 138/2013/TT-BTC để xử lý: