Nghị định 135/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 135/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 135/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/10/2013 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN GỌI VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2009/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM ...
  • Điều 1. Sửa đổi tên gọi của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính ...
  • Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Ngày 18/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa đổi tên gọi của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh thành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Định nghĩa lại thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Sửa đổi điều  21, 24 về thẩm quyền, phạm vi, những thỏa thuận về tống đạt. Những quy định thủ tục chung về thi hành án của Thừa phát lại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2013.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 135/2013/NĐ-CP để xử lý: