Nghị định 70/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 70/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 70/2006/NĐ-CP quy định quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính Số hiệu: 70/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/07/2006 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 70/2006/NĐ-CP quy định quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH  VIỆC QUẢN LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Điều 4. Kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý tang vật, phương tiện bi tạm giữ
 • Chương 2: NƠI TẠM GIỮ VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ
 • Điều 5. Nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan quản lý nơi tạm giữ tang vật, phương tiện
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục tiếp nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Điều 9. Phân loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục khi trả lại hoặc chuyển tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Điều 11. Xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn bị tạm giữ
 • Điều 12. Xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu, mà cơ quan tài chính, trung tâm dịch vụ bán đấu giá ...
 • Chương 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ
 • Điều 13. Quyền của cơ quan tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Điều 14. Nghĩa vụ của cơ quan tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Chương 4: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 15. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 16. Khởi kiện hành chính
 • Điều 17. Khen thưởng, xử lý vi phạm
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 70/2006/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 70/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 70/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 70/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 70/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật