Quyết định 3191/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3191/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 3191/QĐ-BGTVT năm 2013 Quy định tạm thời thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 3191/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường Ngày ban hành: 14/10/2013 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 3191/QĐ-BGTVT năm 2013 Quy định tạm thời thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ ...
 • QUYẾT ĐỊNH:
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái ...
 • Điều 2. Việc ban hành Quy định này để áp dụng cho một số dự án thí điểm trên diện rộng và có quy mô lớn ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các ...
 • QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG XI MĂNG HOẶC XI ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ, định nghĩa
 • 4. Các yêu cầu kỹ thuật của hỗn hợp vật liệu tái sinh nguội tại chỗ
 • 5. Yêu cầu chất lượng vật liệu dùng cho hỗn hợp tái sinh nguội tại chỗ
 • 6. Điều tra, khảo sát phục vụ công tác thiết kế hỗn hợp tái sinh nguội tại chỗ và thiết kế kết cấu mặt ...
 • 7. Yêu cầu về thiết kế hỗn hợp vật liệu tái sinh nguội tại chỗ
 • 8. Thiết kế kết cấu áo đường sử dụng lớp tái sinh nguội tại chỗ
 • 9. Yêu cầu về thiết bị thi công
 • 10. Thi công
 • 11. Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ
 • 12. An toàn lao động và bảo vệ môi trường
 • Phụ lục A HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỖN HỢP TÁI CHẾ KHI CHỈ SỬ DỤNG XI MĂNG
 • Phụ lục B HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỖN HỢP TÁI CHẾ KHI SỬ DỤNG XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3191/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3191/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3191/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3191/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3191/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật