Thông tư 32/2013/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2013/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 32/2013/TT-BGTVT mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 32/2013/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 15/10/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 32/2013/TT-BGTVT mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng ...
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • Điều 5. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG HẢI, ĐƯỜNG ...
 • Mẫu HH01 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo thủ tục xử phạt ...
 • Mẫu HH02 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải
 • Mẫu HH03 QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ...
 • Mẫu HH04 QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính ...
 • Mẫu HH05 QUYẾT ĐỊNH Tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính ...
 • Mẫu HH06 BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải
 • Mẫu HH07 BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong ...
 • Mẫu HH08 BIÊN BẢN Tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong ...
 • Mẫu HH09 BIÊN BẢN Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ...
 • Mẫu TNĐ01 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo thủ ...
 • Mẫu TNĐ02 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • Mẫu TNĐ03 QUYẾT ĐỊNH Hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • Mẫu TNĐ04 QUYẾT ĐỊNH Giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội ...
 • Mẫu TNĐ05 QUYẾT ĐỊNH Về việc nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • Mẫu TNĐ06 QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ...
 • Mẫu TNĐ07 QUYẾT ĐỊNH Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu ...
 • Mẫu TNĐ08 QUYẾT ĐỊNH Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa3
 • Mẫu TNĐ09 QUYẾT ĐỊNH Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa3
 • Mẫu TNĐ10 QUYẾT ĐỊNH Tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa3
 • Mẫu TNĐ11 QUYẾT ĐỊNH Thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ...
 • Mẫu TNĐ12 QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành ...
 • Mẫu TNĐ13 QUYẾT ĐỊNH Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng ...
 • Mẫu TNĐ14 BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH Trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH ...
 • Mẫu TNĐ15 BIÊN BẢN Phiên giải trình trực tiếp về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ...
 • Mẫu TNĐ16 BIÊN BẢN Về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành ...
 • Mẫu TNĐ17 BIÊN BẢN Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ...
 • Mẫu TNĐ18 BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính ...
 • Mẫu TNĐ19 BIÊN BẢN Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường ...
 • Mẫu TNĐ20 BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2013/TT-BGTVT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 32/2013/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 32/2013/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 32/2013/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 32/2013/TT-BGTVT

Đang cập nhật