Quyết định 3041/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3041/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 3041/QĐ-BGTVT năm 2013 giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 3041/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường Ngày ban hành: 03/10/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 3041/QĐ-BGTVT năm 2013 giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3041/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3041/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3041/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3041/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3041/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật