Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 25/09/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính

Mục lục Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ ...
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
  • Điều 3. Nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân
  • Điều 4. Nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân
  • Điều 5. Nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ thu xếp về nước do cơ quan đại diện Việt ...
  • Điều 6. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn ...
  • Điều 7. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật