Quyết định 3245/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3245/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 3245/QĐ-BGTVT điều chỉnh kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 3245/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 17/10/2013 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 3245/QĐ-BGTVT điều chỉnh kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI NĂM 2013
  • Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải trong Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng ...
  • Điều 2. Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI NĂM 2013
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3245/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3245/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3245/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3245/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3245/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật