Nghị định 137/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 137/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi Số hiệu: 137/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/10/2013 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tổ chức điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực
 • Điều 3. Quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực
 • Điều 4. Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
 • Điều 5. Trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện
 • Điều 6. Xây dựng, cải tạo lưới điện
 • Điều 7. Điều kiện đấu nối công trình điện lực vào lưới điện quốc gia
 • Điều 8. Hỗ trợ đầu tư phát triển điện lực ở nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo
 • Điều 9. Quản lý nhu cầu điện
 • Điều 10. Trách nhiệm quản lý nhu cầu điện
 • Điều 11. Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
 • Điều 12. Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện
 • Điều 13. Hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện
 • Điều 14. Ngừng, giảm mức cung cấp điện
 • Điều 15. Chất lượng điện năng
 • Điều 16. Đo đếm điện năng
 • Điều 17. Ghi chỉ số công tơ điện
 • Điều 18. Trách nhiệm bảo vệ công tơ điện của bên mua điện
 • Điều 19. Kiểm định thiết bị đo đếm điện bị khiếu nại
 • Điều 20. Thanh toán tiền điện
 • Điều 21. Quyền được vào khu vực quản lý của bên mua điện
 • Điều 22. Mua bán điện với nước ngoài
 • Điều 23. Trách nhiệm báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện và báo cáo tài chính
 • Điều 24. Phê duyệt giá điện và phí
 • Điều 25. Giá điện hai thành phần
 • Điều 26. Giá phát điện và giá bán buôn điện
 • Điều 27. Kiểm tra hợp đồng mua bán điện có thời hạn
 • Điều 28. Điều kiện chung để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 29. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện
 • Điều 30. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện
 • Điều 31. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phân phối điện
 • Điều 32. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán buôn điện
 • Điều 33. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện
 • Điều 34. Điều kiện cấp giấy phép xuất, nhập khẩu điện
 • Điều 35. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
 • Điều 36. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 37. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn quy hoạch thủy điện
 • Điều 38. Phân hạng về quy mô của công trình đối với lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát ...
 • Điều 39. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện
 • Điều 40. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện
 • Điều 41. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp
 • Điều 42. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện
 • Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy nhiệt điện
 • Điều 44. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp
 • Điều 45. Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 46. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 47. Lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 48. Điều tiết hoạt động điện lực
 • Điều 49. Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện
 • Điều 50. Hiệu lực thi hành
 • Điều 51. Trách nhiệm thi hành

Ngày 21/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi.

Trọng tâm của Nghị định là điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Bên mua phải có năng lực hành vi dân sự; giấy đề nghị mua điện; bản sao một trong các giấy tờ: Hộ khẩu thường trú/ Sổ tạm trú. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/ Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; HĐ thuê nhà có thời hạn ≥ 01 năm. Khi bên mua đáp ứng đủ điều kiện, bên bán phải ký HĐ và cấp điện trong vòng 7 ngày làm việc.

Trường hợp khách hàng tiêu thụ điện bình quân ≥ 01 triệu kWh/tháng phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi có hiệu lực. Giá trị bảo đảm do 2 bên thoả thuận nhưng không vượt quá 15 ngày tiền điện.

Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; quản lý nhu cầu điện; mua bán điện; giá điện; giấy phép hoạt động điện lực; điều tiết hoạt động điện lực; kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 137/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 137/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 137/2013/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 137/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật