Quyết định 314/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 314/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030 Số hiệu: 314/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm Ngày ban hành: 06/09/2013 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2013-2020 ...
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 và định hướng ...
 • I. Quan điểm và mục tiêu
 • II. Nội dung quy hoạch
 • III. Giải pháp thực hiện quy hoạch
 • IV. Tổng vốn đầu tư
 • V. Danh mục các dự án ưu tiên thực hiện trong Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang (có ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH TUYÊN QUANG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 314/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 314/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 314/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 314/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 314/QĐ-UBND

Đang cập nhật