Thông tư 35/2013/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2013/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 35/2013/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên xe ôtô khi tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 35/2013/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 21/10/2013 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 35/2013/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên xe ôtô khi tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XẾP HÀNG HÓA TRÊN XE Ô TÔ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HÀNG HÓA TRÊN XE Ô TÔ
 • Điều 4. Nguyên tắc chung về xếp hàng hóa
 • Điều 5. Quy định về xếp hàng rời
 • Điều 6. Quy định về xếp hàng bao kiện
 • Điều 7. Quy định về xếp hàng trụ ống
 • Điều 8. Quy định về xếp hàng vào công-ten-nơ và xếp công-ten-nơ trên xe ô tô
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 9. Trách nhiệm của người vận tải, lái xe, người áp tải
 • Điều 10. Trách nhiệm của người thuê vận tải
 • Điều 11. Trách nhiệm của người xếp hàng hóa
 • Điều 12. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 HÌNH MINH HỌA XẾP VÀ CHE PHỦ HÀNG RỜI
 • PHỤ LỤC 2 HÌNH MINH HỌA XẾP VÀ CỐ ĐỊNH HÀNG ỐNG TRỤ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2013/TT-BGTVT để xử lý:
 • Đang cập nhật