Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Hoàng Thế Liên, Lê Quý Vương, Nguyễn Thành Cung, Nguyễn Hải Phong Ngày ban hành: 28/08/2013 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Hình sự

Mục lục Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XIX CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI XÂM ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ
 • Điều 2. Một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
 • Điều 4. Về tội cản trở giao thông đường bộ
 • Điều 5. Về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông ...
 • Điều 6. Về tội tổ chức đua xe trái phép
 • Điều 7. Về tội đua xe trái phép
 • Điều 8. Về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt
 • Điều 9. Về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông ...
 • Điều 10. Về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
 • Điều 11. Về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông ...
 • Điều 12. Về tội vi phạm các quy định về điều khiển tàu bay
 • Điều 13. Về tội cản trở giao thông đường không
 • Điều 14. Về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông ...
 • Điều 15. Về tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông
 • Điều 16. Về tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy
 • Điều 17. Về tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...
 • Điều 18. Về tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã ...
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Các quy định chuyển tiếp
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật