Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt nội dung Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 3625/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Người ký: Hồ Anh Tuấn Ngày ban hành: 21/10/2013 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt nội dung Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này nội dung Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ ...
 • NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2020, TẦM ...
 • I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
 • II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
 • III. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH
 • IV. GIỚI HẠN PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH
 • V. PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH
 • VI. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA QUY HOẠCH
 • VII. HỒ SƠ SẢN PHẨM QUY HOẠCH
 • VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH
 • IX. KHUNG NỘI DUNG BÁO CÁO "QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM ...
 • “MỞ ĐẦU
 • PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
 • PHẦN THỨ HAI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
 • PHẦN THỨ BA GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ”
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật