Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 14/2012/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 33/2013/TTLT-BYT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Minh, Phạm Lê Tuấn Ngày ban hành: 18/10/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 14/2012/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2012/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2012 ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo
  • Điều 3. Quy định về lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ khám, chữa bệnh cho ...
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
  • Điều 5. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật