Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND quy định mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của thanh tra tỉnh, thanh tra các Sở, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 10/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Quang Tiến Ngày ban hành: 17/07/2013 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật