Thông tư 16/2013/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 16/2013/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 16/2013/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn Ngày ban hành: 16/10/2013 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2013/TT-BXD NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT- BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 16/2013/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 16/2013/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 16/2013/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 16/2013/TT-BXD

Đang cập nhật