Công văn 401/BGDĐT-SEQAP

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 401/BGDĐT-SEQAP

Tiêu đề: Công văn 401/BGDĐT-SEQAP năm 2013 thực hiện kiến nghị của kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2012 do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành Số hiệu: 401/BGDĐT-SEQAP Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học Người ký: Trần Đình Thuận Ngày ban hành: 20/09/2013 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Giáo dục, đào tạo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 401/BGDĐT-SEQAP để xử lý:

Tin tức về Công văn 401/BGDĐT-SEQAP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 401/BGDĐT-SEQAP

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 401/BGDĐT-SEQAP

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 401/BGDĐT-SEQAP

Đang cập nhật