Nghị định 153/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 153/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân Số hiệu: 153/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 08/11/2013 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Bảo hiểm

Ngày 08/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Theo quy định mới, học viên Công an nhân dân được cấp sinh hoạt phí cũng sẽ được đơn vị tham gia BHXH bắt buộc, mức tính đóng BHXH áp dụng tương tự như với các đối tượng khác. Cũng theo Nghị định này, ban Cơ yếu Chính phủ cũng sẽ không còn trách nhiệm quản lý nội dung BHXH trong quân đội, CAND. Nghị định 153/2013/NĐ-CP cũng sửa đổi làm rõ một số nội dung khác của Nghị định 68/2007/NĐ-CP, sẽ có hiệu lực từ 24/12/2013.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 153/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 153/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 153/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 153/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật