Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Số hiệu: 158/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/11/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 3. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền
 • Chương 2. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • MỤC 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC VĂN ...
 • Điều 4. Vi phạm quy định về sản xuất phim
 • Điều 5. Vi phạm quy định về phát hành phim
 • Điều 6. Vi phạm quy định về phổ biến phim
 • Điều 7. Vi phạm quy định về nhân bản, tàng trữ phim
 • Điều 8. Vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ phim
 • Điều 9. Vi phạm các quy định về nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
 • Điều 10. Vi phạm quy định về sản xuất, dán nhãn kiểm soát, lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc ...
 • Điều 11. Vi phạm quy định về bán, cho thuê hoặc lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
 • Điều 12. Vi phạm quy định về tàng trữ, phổ biến bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
 • Điều 13. Vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
 • Điều 14. Vi phạm quy định về thi người đẹp và người mẫu
 • Điều 15. Vi phạm quy định về nếp sống văn hóa
 • Điều 16. Vi phạm quy định về điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
 • Điều 17. Vi phạm quy định về giấy phép trong tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa ...
 • Điều 18. Vi phạm quy định về sản xuất, lưu hành băng, đĩa trò chơi điện tử
 • Điều 19. Vi phạm quy định cấm đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
 • Điều 20. Vi phạm quy định về dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ của cơ sở dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ ngoài công ...
 • Điều 21. Vi phạm quy định về giấy phép, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm văn hóa ...
 • Điều 22. Vi phạm quy định cấm trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, nhiếp ảnh
 • Điều 23. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa
 • Điều 24. Vi phạm quy định về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, ...
 • Điều 25. Vi phạm quy định về khai báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện
 • Điều 26. Vi phạm quy định trong lĩnh vực thư viện
 • Điều 27. Vi phạm quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài
 • MỤC 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC THỂ ...
 • Điều 28. Vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện và thi đấu thể thao
 • Điều 29. Vi phạm quy định về sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao
 • Điều 30. Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian ...
 • Điều 31. Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong thời ...
 • Điều 32. Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của trọng tài thể thao thành tích cao
 • Điều 33. Vi phạm quy định về phong đẳng cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thành ...
 • Điều 34. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể dục, thể thao
 • Điều 35. Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở vật chất và vùng hoạt động của hoạt động kinh doanh dịch ...
 • Điều 36. Vi phạm quy định về trang thiết bị, phương tiện đối với từng môn thể thao trong hoạt động kinh ...
 • Điều 37. Vi phạm quy định về huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ...
 • Điều 38. Vi phạm quy định về công tác y tế trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao
 • Điều 39. Vi phạm quy định về công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể ...
 • Điều 40. Vi phạm quy định khác trong hoạt động thể dục, thể thao
 • MỤC 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC DU ...
 • Điều 41. Vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành
 • Điều 42. Vi phạm quy định về kinh doanh lữ hành
 • Điều 43. Vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành
 • Điều 44. Vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch
 • Điều 45. Vi phạm quy định về kinh doanh lưu trú du lịch
 • Điều 46. Vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong cơ sở lưu trú ...
 • Điều 47. Vi phạm quy định về hoạt động xúc tiến du lịch
 • Điều 48. Vi phạm khác về hoạt động kinh doanh du lịch
 • MỤC 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC VĂN ...
 • Điều 49. Vi phạm quy định về văn hóa, thể thao và du lịch cho người khuyết tật, người cao tuổi
 • Chương 3. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO
 • MỤC 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH ...
 • Điều 50. Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo
 • Điều 51. Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo
 • Điều 52. Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo
 • Điều 53. Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo
 • Điều 54. Vi phạm các quy định về thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
 • MỤC 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG ...
 • Điều 55. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử
 • Điều 56. Vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn ...
 • Điều 57. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in
 • Điều 58. Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình
 • Điều 59. Vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in
 • MỤC 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG ...
 • Điều 60. Vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo
 • Điều 61. Vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông
 • Điều 62. Vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự
 • Điều 63. Vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
 • Điều 64. Vi phạm quy định về tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
 • Điều 65. Vi phạm quy định về quảng cáo trong băng, đĩa phim, bản ghi âm, ghi hình
 • Điều 66. Vi phạm quy định về biển hiệu
 • MỤC 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG ...
 • Điều 67. Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ...
 • Điều 68. Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc
 • Điều 69. Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm
 • Điều 70. Vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
 • Điều 71. Vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia ...
 • Điều 72. Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế
 • Điều 73. Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ
 • Điều 74. Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 75. Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng, giống vật nuôi
 • Điều 76. Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 77. Vi phạm quy định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong ...
 • Điều 78. Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi
 • Chương 4. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO
 • Điều 79. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 80. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 81. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra chuyên ngành
 • Điều 82. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân
 • Điều 83. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan ...
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 84. Hiệu lực thi hành
 • Điều 85. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 86. Trách nhiệm thi hành

Ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm quy định trong lĩnh vực văn hóa; Vi phạm quy định trong lĩnh vực thể thao; Vi phạm quy định trong lĩnh vực du lịch; Vi phạm quy định trong lĩnh vực quảng cáo. Hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác để xử phạt.

Nghị định 158 quy định hành vi hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thể thao như sử dụng chất kích thích trong luyện tập và thi đấu thể thao, những vấn đề liên quan đến vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài. Nghị định 158 còn quy định về cơ sở vật chất, những phương tiện vật chất, trang thiết bị đối với các môn thể thao.

Nghị định 158 còn quy định những hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực du lịch như kinh doanh lữ hành, đại lý lữ hành, hướng dẫn du lịch, kinh doanh lưu trú du lịch, xúc tiến du lịch, kinh doanh du lịch....

Những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về những quy định chung trong lĩnh vực quảng cáo; hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quảng cáo trên báo chí, sản phẩm in, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo; hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 158/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật