Nghị định 162/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 162/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam Số hiệu: 162/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/11/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền
 • Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • MỤC 1. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
 • Điều 5. Vi phạm các quy định về đi qua không gây hại trong lãnh hải
 • Điều 6. Vi phạm quy định về hoạt động ở trạng thái nổi của tàu ngầm, phương tiện đi ngầm
 • Điều 7. Vi phạm quy định về treo Quốc kỳ Việt Nam và treo cờ quốc tịch
 • Điều 8. Vi phạm quy định về điều tra, thăm dò và nghiên cứu khoa học trên các vùng biển, đảo và thềm ...
 • Điều 9. Xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hoạt động ...
 • Điều 10. Vi phạm quy định về thu cất lưới và trạng thái bảo quản máy thăm dò cá khi hoạt động trong lãnh ...
 • Điều 11. Xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để khai ...
 • Điều 12. Vi phạm quy định về đảm bảo các hoạt động hợp pháp trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của ...
 • Điều 13. Vi phạm các quy định về đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên các vùng biển, đảo, thềm lục ...
 • Điều 14. Vi phạm các quy định về đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và khai thác dòng chảy, năng lượng gió trên ...
 • Điều 15. Vi phạm quy định về vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép trên các vùng ...
 • MỤC 2. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HẢI, NGOÀI VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
 • Điều 16. Vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm và giấy phép vận tải nội địa của tàu biển
 • Điều 17. Vi phạm quy định về chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, sổ thuyền viên và hộ chiếu thuyền ...
 • Điều 18. Vi phạm quy định về an toàn sinh mạng trên tàu biển
 • Điều 19. Vi phạm quy định về an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với tàu biển
 • Điều 20. Vi phạm quy định bảo đảm an toàn hàng hải
 • Điều 21. Vi phạm quy định khác về an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng ...
 • Điều 22. Vi phạm các quy định về tìm kiếm, cứu nạn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng ...
 • Điều 23. Vi phạm quy định về trục vớt tài sản chìm đắm trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước ...
 • MỤC 3. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN
 • Điều 24. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển khi tàu thuyền nước ngoài chạy bằng năng lượng ...
 • Điều 25. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường biển do tàu thuyền gây ra
 • Điều 26. Vi phạm các quy định về hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại
 • Điều 27. Vi phạm các quy định khác về bảo vệ môi trường biển
 • Chương 3. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ ...
 • Điều 28. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 29. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 30. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan
 • Điều 31. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra hàng hải, Cảng vụ hàng hải và Cục trưởng Cục Hàng hải
 • Điều 32. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư
 • Điều 33. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.

Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhóm hành vi vi phạm hành chính được quy định trong Nghị định này, bao gồm: Vi phạm các quy định về quản lý vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Vi phạm các quy định về hàng hải ngoài vùng nước cảng biển; Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển.

Đối với các vi phạm hành chính trên đảo, quần đảo Việt Nam thì áp dụng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử lý. Đối với vi phạm hành chính được phát hiện trong nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của đảo, quần đảo Việt Nam thì áp dụng xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 162.

Nghị định 162 quy định về quản lý vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như việc đi qua không gây hại trong lãnh hải; trạng thái nổi của tàu ngầm, phương tiện ngầm; treo Quốc kỳ Việt Nam và treo quốc tịch; nhưng quy định về điều tra, thăm dò, nghiên cứu khoa học trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa; hoạt động đánh bắt cá; những hoạt động hợp pháp trên biển đảo; ống dẫn ngầm, khai thác dòng chảy, năng lượng gió, dây cáp.

Những vi phạm quy định về hàng hải, ngoài vùng nước cảng biển như giấy phép đăng ký, đăng kiểm, vận tải nội địa của tàu biển, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, sổ thuyền viên và hộ chiếu; an toàn sinh mạng trên tàu biển, hoạt động chống cháy nổ đối với tàu biển, an toàn hàng hải. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 162/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 162/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 162/2013/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 162/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật