Nghị định 157/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 157/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Số hiệu: 157/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/11/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Điều 4. Các biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 5. Đơn vị tính để xác định thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra
 • Điều 6. Xử lý tang vật vi phạm hành chính
 • Điều 7. Áp dụng xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, SỬ DỤNG RỪNG
 • Điều 8. Lấn, chiếm rừng
 • Điều 9. Khai thác trái phép cảnh quan, môi trường và các dịch vụ lâm nghiệp
 • Điều 10. Vi phạm quy định về thiết kế khai thác gỗ
 • Điều 11. Vi phạm các quy định khai thác gỗ
 • Điều 12. Khai thác rừng trái phép
 • MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG
 • Điều 13. Vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác
 • Điều 14. Vi phạm quy định của Nhà nước về trồng rừng
 • Điều 15. Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng
 • Điều 16. Vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng gây cháy rừng
 • Điều 17. Chăn thả gia súc trong những khu rừng đã có quy định cấm
 • Điều 18. Vi phạm quy định về phòng trừ sinh vật hại rừng
 • Điều 19. Phá hủy các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát triển rừng
 • Điều 20. Phá rừng trái pháp luật
 • MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ LÂM SẢN
 • Điều 21. Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng
 • Điều 22. Vận chuyển lâm sản trái pháp luật
 • Điều 23. Mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định của Nhà nước
 • Điều 24. Vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến ...
 • Chương 3. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 25. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 26. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm
 • Điều 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 28. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý rừng ...
 • Điều 29. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường
 • Điều 30. Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 33. Trách nhiệm thi hành

Ngày 11/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Nghị định 157 quy định những hành vi vi phạm hành chính như khai thác, lấn chiếm rừng, lâm nghiệp, khai thác trái phép gỗ. Quy định những hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Nghị định 157 còn quy định những vi phạm quy định về quản lý lâm sản như quản lý, bảo vệ rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 157/2013/NĐ-CP để xử lý: