Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 03/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 09/10/2013 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC

Đang cập nhật