Nghị định 163/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 163/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Số hiệu: 163/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/11/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp

Mục lục Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT, PHÂN BÓN VÀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 3. Biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, tổ chức
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT
 • Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm
 • Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký và sử dụng hóa chất nguy hiểm
 • Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc
 • Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong một số sản ...
 • Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc ...
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về Giấy phép hạn chế sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa ...
 • Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về quản lý hồ sơ xuất kho, nhập kho tiền chất sử dụng trong lĩnh vực ...
 • Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về khai báo hóa chất sản xuất, nhập khẩu
 • Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm
 • Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong ...
 • Điều 15. Vi phạm quy định về thanh tra, kiểm tra, thanh sát
 • Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về quản lý hóa chất DOC, DOC-PSF
 • Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về quản lý hóa chất Bảng 3, hóa chất Bảng 2
 • Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về quản lý vũ khí hóa học và hóa chất Bảng 1
 • Chương 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN
 • Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, gia công phân bón
 • Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, gia công phân bón không đảm bảo chất lượng
 • Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh phân bón
 • Điều 22. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh phân bón không đảm bảo chất lượng
 • Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón
 • Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về lấy mẫu và phân tích phân bón
 • Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký khảo nghiệm phân bón
 • Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về khảo nghiệm phân bón
 • Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về đổi tên phân bón
 • Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về công nhận, chỉ định tổ chức đào tạo lấy mẫu phân bón, phòng kiểm ...
 • Chương 4. VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • Điều 29. Vi phạm quy định về hồ sơ, tài liệu và báo cáo hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất ...
 • Điều 30. Vi phạm quy định về điều kiện người có liên quan trực tiếp đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp ...
 • Điều 31. Vi phạm quy định về quản lý Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền ...
 • Điều 32. Vi phạm quy định về nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc ...
 • Điều 33. Vi phạm quy định về bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 34. Vi phạm quy định về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 35. Vi phạm quy định về kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 36. Vi phạm quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn
 • Điều 37. Vi phạm quy định về kiểm tra, thử và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp
 • Chương 5. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT
 • Điều 38. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 39. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành
 • Điều 40. Thẩm quyền xử phạt của các lực lượng khác
 • Điều 41. Quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • Điều 42. Thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật ...
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 43. Hiệu lực thi hành
 • Điều 44. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 45. Trách nhiệm thi hành

Ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất như an toàn trong sản xuất, kinh doanh, những loại giấy phép hạn chế hay cho phép việc kinh doanh sản xuất hóa chất; những thông tin về các loại hóa chất độc hại, gây nguy hiểm; những quy định về thanh tra, kiểm sát.

Nghị định 163 còn quy định những hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón như sản xuất, gia công; những điều kiện về kinh doanh, xuất nhập khẩu việc kinh doanh, mua bán; việc khảo nghiệm, đổi tên, công nhận những chỉ định của tổ chức.

Nghị định 163 quy định những hành vi vi phạm trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp như hồ sơ, tài liệu và báo cáo hoạt động vật liệu nổ; việc vận chuyển, quản lý, bảo quản, sử dụng, kiểm tra những vật liệu nổ.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 163/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 163/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 163/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 163/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật