Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình Số hiệu: 167/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/11/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Quy định về mức phạt tiền
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • MỤC 1. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
 • Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng
 • Điều 6. Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung
 • Điều 7. Vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung
 • Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú
 • Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân
 • Điều 10. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy ...
 • Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu
 • Điều 13. Vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Điều 14. Vi phạm các quy định về tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thi hành các biện pháp xử lý hành ...
 • Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác
 • Điều 16. Vi phạm quy định về bảo vệ các công trình công cộng, công trình an ninh, trật tự
 • Điều 17. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại
 • Điều 18. Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 19. Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành ...
 • Điều 20. Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc ...
 • MỤC 2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
 • Điều 21. Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy
 • Điều 22. Hành vi mua dâm
 • Điều 23. Hành vi bán dâm
 • Điều 24. Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm
 • Điều 25. Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm
 • Điều 26. Hành vi đánh bạc trái phép
 • MỤC 3. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 27. Vi phạm quy định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng ...
 • Điều 28. Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 29. Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 30. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy ...
 • Điều 31. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh chất, hàng nguy hiểm ...
 • Điều 32. Vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
 • Điều 33. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, ...
 • Điều 34. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp đặt, quản lý, sử dụng điện
 • Điều 35. Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo ...
 • Điều 36. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng
 • Điều 37. Vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn cháy
 • Điều 38. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 39. Vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở
 • Điều 40. Vi phạm quy định về thông tin báo cháy
 • Điều 41. Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 42. Vi phạm quy định về công tác chữa cháy
 • Điều 43. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, học tập, bồi dưỡng và huấn ...
 • Điều 44. Vi phạm quy định về thành lập, tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực ...
 • Điều 45. Vi phạm quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa ...
 • Điều 46. Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 • Điều 47. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình
 • Điều 48. Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ
 • MỤC 4. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
 • Điều 49. Hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình
 • Điều 50. Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình
 • Điều 51. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình
 • Điều 52. Hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý
 • Điều 53. Hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; ...
 • Điều 54. Vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng
 • Điều 55. Hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ
 • Điều 56. Hành vi bạo lực về kinh tế
 • Điều 57. Hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ
 • Điều 58. Hành vi bạo lực đối với người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ ...
 • Điều 59. Hành vi cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình
 • Điều 60. Hành vi cố ý không ngăn chặn, báo tin hành vi bạo lực gia đình và cản trở việc ngăn chặn, báo ...
 • Điều 61. Hành vi sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành vi bạo lực gia ...
 • Điều 62. Vi phạm quy định về tiết lộ thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình
 • Điều 63. Hành vi lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi
 • Điều 64. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở ...
 • Điều 65. Vi phạm quy định về quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Chương 3. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 66. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân
 • Điều 67. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 68. Thẩm quyền xử phạt hành chính của các cơ quan khác
 • Điều 69. Thẩm quyền xử phạt hành chính của Thanh tra, Quản lý thị trường
 • Điều 70. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt
 • Điều 71. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 72. Hiệu lực thi hành
 • Điều 73. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 74. Trách nhiệm thi hành

Xử phạt hành chính khi đánh nhau, đại tiện tiểu tiện nơi công cộng, làm ồn vào ban đêm

Ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này điều chỉnh các cá nhân, tổ chức Việt Nam nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình trong lãnh thổ Việt Nam

Các hình thức xử phạt VPHC và biện pháp khắc phục hậu quả

Tùy vào hành vi VPHC trong mỗi lĩnh vực và mức độ nghiêm trọng của hành vi đó mà có hai hình thức xử phạt sau đây:

 • Hình thức xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo và phạt tiền.
 • Hình thức xử phạt bổ sung gồm có: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả gồm có: buộc giảm khối lượng, số lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo định mức quy định; buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định; buộc di chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ do vi phạm hành chính gây ra đến kho, địa điểm theo quy định; buộc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu, thông tin liên quan đến vi phạm hành chính; buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu và các biện pháp khắc phục hậu quả khác.

Một số mức xử phạt vi phạm hành chính thường gặp:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng khi thực hiện những hành vi sau đây:

 • Có cử chỉ, lời nói thô bạo, trêu ghẹo, khiêu khích, xúc phạm người khác.
 • Thả rông động vật nuôi trong nơi công cộng, thành phố, thị xã.
 • Không thực hiện các quy định về quét dọn rác, khai thông cống rãnh trong và xung quanh nhà ở, doanh nghiệp, cơ quan, doanh trại làm mất vệ sinh chung.
 • Tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, lối đi chung ở khu công cộng, khu dân cư.
 • Để các loại động vật nuôi, gia súc, gia cầm phóng uế nơi công cộng.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi thực hiện các hành vi sau đây:

 • Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau.
 • Say rượu, bia dẫn đến mất trật tự nơi công cộng.
 • Để động vật của mình nuôi gây thiệt hại về tài sản cho người khác.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng khi thực hiện các hành vi sau đây:

 • Làm ồn ào, gây tiếng động lớn, làm huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.
 • Bán hàng ăn, thức uống, hàng giải khát quá giờ.

Nghị định 167/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 167/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật