Nghị định 178/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 178/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Số hiệu: 178/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/11/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, tổ chức
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỰC PHẨM
 • Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm
 • Điều 6. Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất ...
 • Điều 7. Vi phạm quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm
 • Điều 8. Vi phạm quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
 • Điều 9. Vi phạm quy định về sử dụng vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong ...
 • MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM
 • Điều 10. Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm ...
 • Điều 11. Vi phạm quy định về tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, cán bộ kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật ...
 • Điều 12. Vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia ...
 • Điều 13. Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực ...
 • Điều 14. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm, phụ gia thực ...
 • Điều 15. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia ...
 • Điều 16. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ...
 • Điều 17. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh động vật ...
 • Điều 18. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ...
 • Điều 19. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế ...
 • Điều 20. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc ...
 • Điều 21. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc ...
 • Điều 22. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố
 • Điều 23. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm ...
 • Điều 24. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH KHÁC VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, NHẬP ...
 • Điều 25. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm ...
 • Điều 26. Vi phạm quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực ...
 • MỤC 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM; KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM; ...
 • Điều 27. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm
 • Điều 28. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm
 • Điều 29. Vi phạm quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm và thực hiện ...
 • Điều 30. Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn
 • Chương 3. THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 31. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 32. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Điều 33. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra
 • Điều 34. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 • Điều 35. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng
 • Điều 36. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển
 • Điều 37. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác và phân định thẩm quyền xử phạt về an toàn thực phẩm
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 40. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Theo đó, mức phạt tăng nặng đối với những hành vi vi phạm về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (gọi chung là phụ gia thực phẩm) trong sản xuất, chế biến thực phẩm, cụ thể: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng; Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Mức phạt hiện hành đối với các hành vi trên chỉ từ 15 - 25 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm có chứa chất độc hại sẽ bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng (quy định hiện nay từ 20 - 40 triệu đồng).

Nghị định 178 quy định  cũng quy định về các vấn đề:

+ Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm như việc sử dụng nguyên liệu thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, sử dụng những chất phụ gia, hóa chất, bao gói dụng cụ tiếp xúc trực tiếp.

+ Vi phạm những quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Vi phạm quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm.

+ Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Nghị định 178/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 178/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 178/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 178/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật