Thông tư 162/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 162/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 162/2013/TT-BTC Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 162/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 15/11/2013 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 162/2013/TT-BTC Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG ...
  • Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện ...
  • Điều 2: Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất VCFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  • Điều 3: Hàng hóa từ khu phi thuế quan (kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị trường trong nước để được ...
  • Điều 4: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014./.
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 162/2013/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 162/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 162/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 162/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 162/2013/TT-BTC

Đang cập nhật