Nghị định 176/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 176/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Số hiệu: 176/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/11/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • MỤC 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
 • Điều 5. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 6. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm
 • Điều 7. Vi phạm quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
 • Điều 8. Vi phạm quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế
 • Điều 9. Vi phạm quy định về phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 10. Vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
 • Điều 11. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch
 • Điều 12. Vi phạm quy định về kiểm dịch y tế biên giới
 • Điều 13. Vi phạm quy định khác về y tế dự phòng
 • Điều 14. Vi phạm quy định vệ sinh về nước và không khí
 • Điều 15. Vi phạm quy định về mai táng, hỏa tang
 • Điều 16. Vi phạm quy định khác về môi trường y tế
 • Điều 17. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS
 • Điều 18. Vi phạm quy định về tư vấn và xét nghiệm HIV
 • Điều 19. Vi phạm quy định về điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV
 • Điều 20. Vi phạm quy định về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
 • Điều 21. Vi phạm quy định về chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV
 • Điều 22. Vi phạm quy định khác về phòng, chống HIV/AIDS
 • Điều 23. Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá
 • Điều 24. Vi phạm quy định về bán thuốc lá
 • Điều 25. Vi phạm quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá
 • Điều 26. Vi phạm quy định về cai nghiện thuốc lá
 • Điều 27. Vi phạm quy định khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá
 • MỤC 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 28. Vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, ...
 • Điều 29. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, ...
 • Điều 30. Vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật
 • Điều 31. Vi phạm quy định về sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện điều trị nội ...
 • Điều 32. Vi phạm quy định về điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp
 • Điều 33. Vi phạm quy định về sinh con theo phương pháp hỗ trợ sinh sản
 • Điều 34. Vi phạm quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
 • Điều 35. Vi phạm quy định về xác định lại giới tính
 • Điều 36. Vi phạm quy định khác về khám bệnh, chữa bệnh
 • MỤC 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ DƯỢC, MỸ PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
 • Điều 37. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh và sử dụng chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận ...
 • Điều 38. Vi phạm quy định về đăng ký thuốc
 • Điều 39. Vi phạm quy định về sản xuất thuốc
 • Điều 40. Vi phạm quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc
 • Điều 41. Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu thuốc
 • Điều 42. Vi phạm quy định về bảo quản thuốc
 • Điều 43. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thuốc
 • Điều 44. Vi phạm quy định về bao bì, nhãn thuốc
 • Điều 45. Vi phạm quy định về thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
 • Điều 46. Vi phạm quy định về nghiên cứu khoa học, kiểm nghiệm và thử thuốc trên lâm sang
 • Điều 47. Vi phạm quy định về quản lý giá thuốc
 • Điều 48. Vi phạm quy định về công bố mỹ phẩm
 • Điều 49. Vi phạm quy định về thông tin thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế
 • Điều 50. Vi phạm quy định về sản xuất mỹ phẩm
 • Điều 51. Vi phạm quy định về kinh doanh mỹ phẩm
 • Điều 52. Vi phạm quy định về nhập khẩu mỹ phẩm
 • Điều 53. Vi phạm quy định về nhãn mỹ phẩm
 • Điều 54. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế
 • Điều 55. Vi phạm quy định về sản xuất trang thiết bị y tế
 • Điều 56. Vi phạm quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế
 • MỤC 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 57. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 58. Vi phạm quy định về đưa người không thuộc trách nhiệm quản lý vào danh sách của cơ quan, tổ ...
 • Điều 59. Vi phạm quy định về xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 60. Vi phạm quy định về cấp, chuyển kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 61. Vi phạm quy định về cấp, chuyển kinh phí từ ngân sách nhà nước sau khi có đủ thủ tục đề nghị ...
 • Điều 62. Vi phạm quy định về lập, chuyển danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 63. Vi phạm quy định về cấp, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 64. Vi phạm quy định về phát hành thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 65. Vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 66. Vi phạm quy định về lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc mà thực tế không có người bệnh
 • Điều 67. Vi phạm quy định về quản lý thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các ...
 • Điều 68. Vi phạm quy định về phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 69. Vi phạm quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 70. Vi phạm quy định về giám định thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 71. Vi phạm quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 72. Vi phạm quy định về tạm ứng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 73. Vi phạm quy định về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 74. Vi phạm quy định về xác định quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng với ...
 • Điều 75. Vi phạm quy định về báo cáo thực hiện bảo hiểm y tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Điều 76. Vi phạm quy định về cung cấp, cung cấp sai lệch, cung cấp không kịp thời thông tin về đối tượng ...
 • Điều 77. Vi phạm quy định về cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp sai lệch thông tin trong giải ...
 • Điều 78. Vi phạm quy định về gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn ...
 • Điều 79. Vi phạm quy định khác về bảo hiểm y tế
 • MỤC 5. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ DÂN SỐ
 • Điều 80. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến thông tin về dân số
 • Điều 81. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi ...
 • Điều 82. Hành vi chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi
 • Điều 83. Vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi
 • Điều 84. Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính
 • Điều 85. Hành vi cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình
 • Điều 86. Vi phạm quy định về bán phương tiện tránh thai
 • MỤC 6. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÁC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
 • Điều 87. Vi phạm quy định về thông tin giáo dục, truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ
 • Điều 88. Vi phạm quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ
 • Chương 3. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
 • Điều 89. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Điều 90. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra y tế
 • Điều 91. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường
 • Điều 92. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 • Điều 93. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác
 • Điều 94. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 95. Hiệu lực thi hành
 • Điều 96. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 97. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nội dung Nghị định 176 gồm 97 Điều, 4 chương, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP là những hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:

+ Vi phạm các quy định về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS;

+ Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh;

+ Vi phạm các quy định về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

+ Vi phạm các quy định về bảo hiểm y tế;

+ Vi phạm các quy định về dân số.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Xử phạt  hành vi hành chính về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS

Nghị định 176 quy định hành vi hành chính về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS như thông tin, giáo dục truyền thông; giám sát bệnh truyền nhiễm; an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế; quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế; tư vấn và xét nghiệm HIV; những tác hại và biện pháp phòng chống HIV...

Xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị định 176 quy định những hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh như giấy phép chứng chỉ hành nghề của người hành nghề; chuyên môn kỹ thuật; xác định giới tính...

Cụ thể: 

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sử dụng rượu, bia, thuốc lá trong khi đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; không đeo biển tên; không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Xử phạt hành vi VPHC về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

Nghị định 176 có quy định về các điều kiện kinh doanh và sử dụng chứng chỉ nghề dược; quy định về đăng ký, sản xuất, mua bán, bảo quản thuốc, kiểm nghiệm thuốc; quy định về công bố mỹ phẩm, những thông tin, mỹ phẩm, trang thiết bị, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, nhãn hiệu, thương hiệu, điều kiện kinh doanh mỹ phẩm; những quy định về bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế, những hồ sơ bệnh án....

Xử phạt vi phạm quy định về dân số

Nghị định 176 quy định hành vi vi phạm hành chính về dân số, việc tuyên truyền, phổ biến thông tin; việc chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi, lựa chọn giới tính, loại bỏ thai nhi; các quy định về tránh thai. Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Tuyên truyền, phổ biến phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

+Tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế xảy ra trước khi ngày 31/12/2013, mà sau đó mới bị phát hiện hoặc xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nghị định 176/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013, thay thế Nghị định 45/2005/NĐ-CP, Nghị định 114/2006/NĐ-CP; Nghị định 69/2011/NĐ-CP; Nghị định 92/2011/NĐ-CP; Nghị định 93/2011/NĐ-CP và Nghị định 96/2011/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 176/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 176/2013/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 176/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 176/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật