Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 71/2013/QĐ-TTg về Quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 71/2013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/11/2013 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 71/2013/QĐ-TTg về Quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY HOẠCH PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.
 • Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 3. Mục tiêu của quy hoạch
 • Điều 4. Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội
 • Điều 5. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện
 • Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, ...
 • Điều 8. Điều khoản thi hành
 • QUY HOẠCH PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA
 • MỤC 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ
 • Điều 1. Các thuật ngữ chung
 • Điều 2. Các thuật ngữ liên quan đến quản lý tần số vô tuyến điện
 • Điều 3. Các nghiệp vụ vô tuyến điện
 • Điều 4. Các đài và các hệ thống vô tuyến điện
 • Điều 5. Các đặc tính của các phát xạ và thiết bị vô tuyến điện
 • Điều 6. Chia sẻ tần số giữa các nghiệp vụ vô tuyến điện
 • Điều 7. Các thuật ngữ kỹ thuật về thông tin vũ trụ
 • MỤC 2. PHÂN CHIA PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN CHO CÁC NGHIỆP VỤ
 • Điều 8. Cấu trúc bảng phân chia phổ tần số cho các nghiệp vụ
 • Điều 9. Bảng phân chia phổ tần số vô tuyến điện cho các nghiệp vụ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 71/2013/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Đang cập nhật